Kamil Rudnicki Personal Page

Innowacje stanowią zapalnik do sukcesu w biznesie. Każda innowacja jest związana z niezaspokojoną potrzebą, dlatego jest innowacją.

Jak je wyszukiwać i interpretować? Dobre pytanie :) Szukaj nowych rynków - kopalnie złota w Ameryce, komputery, Internet, SaaS, Cloud computing, Social Media, tablety, Android - jakie będą kolejne, które się kończą, które dopiero rozpoczynają? Znajdź fale na której pojedziesz.

Każdy nowy rynek, powoduje że powstają niezaspokojone potrzeby, które czekają aby je zaspokoić.

Innowacje to nie tylko nowe produkty, to także nowe rynki zbytu, nowe sposoby dystrybucji, sprzedaży, nowe platformy itd...